Giới Thiệu

Hi, tôi là một kỹ sư máy tính, đồng thời cũng là anh xã trong một gia đình nhỏ cùng với mấy đứa trẻ con. 🧑‍💻